ขอใบอนุญาตปลูกกัญชา / กัญชง

บริการขอใบอนุญาตปลูกกัญชา / กัญชง

ริการให้คำปรึกษา ดำเนินการขออนุญาตปลูกกัญชา ขอเลขอย./ ขึันทะเบียน / จดทะเบียน /จดแจ้ง ผลิต-นำเข้า หรือจำหน่าย /ขายกัญชา / กัญชง / ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 • การขอใบอนุญาตปลูกกัญชา / กัญชง
 • การขอใบอนุญาตขายกัญชา / กัญชง
 • การขออนุญาตใบนำเข้าเมล็ดกัญชา / กัญชง
 • การขออนุญาตผลิต-นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • ขออนุญาตขาย/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • การขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต-นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต-นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับเลข อย. รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการให้บริการ
 • ลงพื้นที่จริงเพื่อให้คำปรึกษา / แนะนำสถานที่จะขออนุญาต
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ออกแบบ/เขียนแบบแปลนแผนผังการผลิตที่ถูกต้องตามข้อกำหนด
 • การจัดทำเอกสารคำขอต่างๆที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตตามกฎหมายกำหนด
 • จัดทำป้ายต่างๆที่ต้องใช้ติดสถานที่ผลิต-นำเข้า ตามกฎหมาย
 • ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถ้ามี)
 • ลงพื้นที่ให้คำแนะ และถ่ายภาพหลังการปรับปรุงแก้ไข
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารคำขอต่างๆทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ อย. 
 • เชิญเจ้าหน้าที่ อย. และร่วมลงตรวจสถานที่ขออนุญาต
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะของเจ้าหน้าที่ อย.
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ อย. อีกครั้ง (ถ้ามี)
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่
 • ติอต่อรับใบอนุญาต

 

ติดต่อเราได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

082-155-2206
097-120-2524