ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด/สปา

บริการดำเนินการขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด/สปา

บริการให้คำปรึกษา ดำเนินการขอใบอนุญาต ร้านนวด / สปา

 • ขอขึ้นทะเบียน/ขอใบรับรองผู้ให้บริการ/ขึ้นทะเบียนหมอนวด
 • ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด/สปา
 • ขอแก้ไขรายการใบอนุญาต ได้แก่ เปลี่ยนชื่อร้าน / โอนกรรมสิทธิ์ร้าน
 • ขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตร้านนวด/สปา ชำรุด เสียหาย
 • ขอต่ออายุใบอนุญาตร้านนวด/สปา / สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับเลข อย. รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการให้บริการ
 • ลงพื้นที่จริงเพื่อให้คำปรึกษา / แนะนำสถานที่จะขออนุญาต
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ออกแบบ/เขียนแบบแปลนแผนผังร้านนวด/สปา ตามกฎหมาย
 • การจัดทำเอกสารคำขอต่างๆที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย
 • จัดทำป้ายต่างๆที่ต้องใช้ติดสถานที่ขออนุญาต ตามกฎหมาย
 • ลงพื้นที่ให้คำแนะ และถ่ายภาพหลังการปรับปรุงแก้ไขเสร็จ
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารคำขอต่างๆทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • เชิญเจ้าหน้าที่ อย. และร่วมลงตรวจสถานที่ขออนุญาตในวันตรวจ
 • ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะของเจ้าหน้าที่ อย.
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่อีกครั้ง (ถ้ามี)
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่
 • ติอต่อรับใบอนุญาต

 

ติดต่อเราได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

082-155-2206