ขายกัญชา

ขาย “กัญชา” (ใบ/ต้น/ราก) อย่างถูกกฏหมาย ?

การขาย “กัญชา” อย่างถูกกฎหมายหมาย ทำอย่างไร?

ปัจจุบันมีผู้สนใจต้องการใช้ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาที่นอกเหนือจากดอกช่อ ได้แก่ ใบ/ลำต้น/ราก ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหาร เกิดเป็นธุรกิจใหม่แตกไลน์ขยายเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มจากกัญชา ทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวต้องการความมั่นใจว่าส่วนของกัญชานั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจัดทำระบบสั่งพิมพ์หลักฐานรับรองการรับ/ซื้อส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้มีใบอนุญาตปลูกกัญชาที่ต้องการออกหลักฐานการซื้อขายส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษให้แก่ลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า ส่วนของกัญชาที่นำมาใช้มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งใบรับรองการขายดังกล่าวจะแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลผู้ซื้อ ชนิดและปริมาณส่วนของกัญชาที่ทำการซื้อขาย และคิวอาร์โค้ดเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ขายและใบรับรองการขาย ป้องกันการปลอมแปลง นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับระบบรายงานกัญชาโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการรายงานซ้ำอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้ระบบดังกล่าวได้ที่ ระบบรายงานกัญชา https://privus.fda.moph.go.th/ หัวข้อ “จำหน่ายพืช (ใช้ประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ ยส5)”
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่

กัญชา กัญชง นำไปขออนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพอะไรได้บ้าง

บทความโดย
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
https://oryor.com/
https://cannabis.fda.moph.go.th/